Projekt s naší partnerskou školou v Kawilli pokračuje, ve druhém modulu žáci 7.B představovali své hrdiny, sehráli scénky av  hodinách angličtiny připravili odpovědi na otázky žáků , kteří mají jiné zvyky a jiné hrdiny.

Společně s paní učitelkou Trzaskalikovou si poslechli oblíbenou hudbu a už všichni ví, že nejoblíbenějším jídlem je UGALI.

Také nevíte, jak to chutná? Tak se podívejte!

Celá 7.B pracovala a připravila mnoho výstupů. které dnes do Keni posíláme.

Výstupy najdete zde.

V pondělí 20.4. čeká na 7.B další modul projektu věnovaný migraci a ještě nám zbývá popovídat si o sbírce na tiskárnu, ale to vydržíme do 20.4. Velké poděkování patří paní učitelce Trzaskalikové za zpracování materiálů a celé 7.B za pěknou práci!

Zdravím Vás! M. Kraslová

Hello dear friends,
on Friday 10. 10. we started with our joint project Shirika. Mgr. Mirek Kantor (a class teacher of 7.B) prepared the first lesson: Our partners. Twenty-six students from class 7.B were learning about your country, they were talking about the biggest differencies between the Czech Republic and the Republic of Kenya. Altogether it was a great lesson. You can look at some photos from this lesson.
Zdravíme vás drazí kamarádi,
V pátek 10.10. jsem začali s naším společným projektem Shirika. Mgr. Mirek Kantor (třídní učitel 7.B) připravil první hodinu: Naši parneři. 26 studentů ze 7.B se učili o vaší zemi, mluvili o největších rozdílech mezi našimi státy. Byla to opravdu báječná hodina... můžete se podívat na pár fotek z této hodiny.

Máme tady první zprávy z keňské školy Kawili - škola se nám nejprve představila v krátkém dotazníčku:

Děti z keňské školy pracovaly na stejném projektu jako děti ze 7.B a vytvořily své květiny a kruhy. Dopravit všechny výtvory  až k nám dalo velkou práci. Ve škole Kawili není internet ani zavedený elektrický proud a první internetová kavárna je 10 km daleko. Naskenování jedné stránky stojí v přepočtu 15 Kč. Tak si spočítejte, kolik naskenování všech prací v Keni stojí. V Keni by potřebovali tiskárnu a tak budeme muset něco vymyslet.... :).

Práce keňských dětí najdete zde. Podívejte se, jak se cítí ony, co mají nejraději, jak se jmenují a co jim dělá radost.

Zdravím vás! M. Kraslová

V rámci našich projektů SHIRIKA a LA NGONPO pracovala 8.C a 7.B pod vedením paní učitelky Trzaskalikové v hodině nazvané KRUHY. Hlavním úkolem bylo, aby si každý z nás uvědomil výjimečnost a komplexnost každého člověka. Každý z nás je jiný, má jiné vlastnosti a potřeby. Měli bychom se naučit respektovat a tolerovat práva a odlišnosti druhých...o tom byla tato hodina.

8.C své květinky uloží na webový portál a květinky vám předvedeme zítra a odešleme spolužákům do Keni. A teď překvapení!! Máme už květiny z hodiny Kruh z keňské školy Kawili!! Zpracuji je a připravím do nového článku, těšte se!

Navštivte fotogalerii!

Kruhy
Kruhy Kruhy

Zdravím vás! M. Kraslová

 V pátek proběhla v 7.B v rámci našeho projektu SHIRIKA první výuková hodina. Pan učitel Kantor představil zemi, ve které žijí žáci naší partnerské školy a děti se učily o rozdílech v životech obyčejných lidí v České republice a v Keni.  Víte například že na 1000 obyvatel se používá v Keni jen 10 mobilních telefonů? To by teoreticky znamenalo, že pokud by u nás byly stejné podmínky , tak na našich 500 žáků by bylo ve škole 5 mobilních telefonů! To by byl klid:))! Projekt pokračuje hodinou Kruhy, kterou povede tento týden paní učitelka Trzaskaliková.

Více zajímavostí najdete v připravené prezentaci:

Navštivte fotogalerii a podívejte se na práci dětí. Poděkování panu učiteli Kantorovi za přípravu projektové vyučovací hodiny.

Zdravím vás! M. Kraslová

V letošním školním roce začala škola spolupracovat s občanským sdružením ShineBean . Toto občanské sdružení zapojilo naši školu do projektu SHIRIKA. O co v projektu půjde?

Naší partnerskou školou bude keňská škola Kawili Primary school, která se nachází v provincii Nyanza ve vesničce Nyakach. Vybraná třída této školy bude spolupracovat s naší třídou 7.B. Děti v obou zemích se budou ve společných termínech učit o globálních problémech tohoto světa a své zkušenosti si budou pomocí médií vyměňovat. A tak na naše sedmáky čeká například téma voda a také například krása. Své výstupy budou muset zároveň převádět do anglického jazyka a tak jsme všichni zvědaví, jak se jim bude dařit.

shirika
shirika shirika

Podívejte se, jak to v naší partnerské škole vypadá. Satelitní mapa Afriky pro milovníky zeměpisu je tady.

Partnerské škole jsme poslali informace o naší škole už v anglickém jazyce, za pěkné a rychlé zpracování děkuji p. učitelce Trzaskalikové.

Na spoluprácise už těšíme:) !

Marcela Kraslová