V letošním školním roce začala škola spolupracovat s občanským sdružením ShineBean . Toto občanské sdružení zapojilo naši školu do projektu SHIRIKA. O co v projektu půjde?

Naší partnerskou školou bude keňská škola Kawili Primary school, která se nachází v provincii Nyanza ve vesničce Nyakach. Vybraná třída této školy bude spolupracovat s naší třídou 7.B. Děti v obou zemích se budou ve společných termínech učit o globálních problémech tohoto světa a své zkušenosti si budou pomocí médií vyměňovat. A tak na naše sedmáky čeká například téma voda a také například krása. Své výstupy budou muset zároveň převádět do anglického jazyka a tak jsme všichni zvědaví, jak se jim bude dařit.

shirika
shirika shirika

Podívejte se, jak to v naší partnerské škole vypadá. Satelitní mapa Afriky pro milovníky zeměpisu je tady.

Partnerské škole jsme poslali informace o naší škole už v anglickém jazyce, za pěkné a rychlé zpracování děkuji p. učitelce Trzaskalikové.

Na spoluprácise už těšíme:) !

Marcela Kraslová