Hello dear friends,
on Friday 10. 10. we started with our joint project Shirika. Mgr. Mirek Kantor (a class teacher of 7.B) prepared the first lesson: Our partners. Twenty-six students from class 7.B were learning about your country, they were talking about the biggest differencies between the Czech Republic and the Republic of Kenya. Altogether it was a great lesson. You can look at some photos from this lesson.
Zdravíme vás drazí kamarádi,
V pátek 10.10. jsem začali s naším společným projektem Shirika. Mgr. Mirek Kantor (třídní učitel 7.B) připravil první hodinu: Naši parneři. 26 studentů ze 7.B se učili o vaší zemi, mluvili o největších rozdílech mezi našimi státy. Byla to opravdu báječná hodina... můžete se podívat na pár fotek z této hodiny.

 

On Thursday 16.10. we did a lesson: Circles. Mgr Lenka Trzaskaliková (an English teacher) and students were discussing what makes them happy and on the other hand what makes them angry. The most common answer was: friends in a happy flower and bad marks at school in an angry flower. After these activities we created an Identity flower...a lot of students used other symbols for expressing their identity e.g. hearts, sun, balloons...
We are sending our Identity cards in a folder with some photos from this lesson.
Ve čtvrtek 16.10. jsme měli hodinu Kruhy, Mgr. L.T.( učitelka angličtiny) a studenti diskutovali o tom, co je dělá šťastnými a co je dokáže naštvat. Nejčastější odpovědí byli: kamarádi na šťastné kytce a špatné známky ve škole na kytce naštvané. Po těchto aktivitách jsme vytvářeli kytky své osoby... mnoho studentů použilo i jiné symboly, např. srdce, slunce balónky...
Naše osobnostní karty a také fotky z hodiny vám posíláme v příloze.
On Friday 17.10. we got your Identity flowers and hands. Thank you very much. During following week, we will have a look at them with students and we will discuss what is totaly different and what is the same for our students. We enjoy sharing information with you and we are looking forward to a next email from you.
With best wishes.
Mgr. Marcela Kraslová, Mgr. Lenka Trzaskaliková
(A co-ordinator of project Shirika at ZŠ Cihelní)

V pátek 17.10. jsme dostali vaše osobnostní kytky. Moc děkujeme. Během příštího týdne se na ně s žáky podíváme a budeme porovnávat, co je úplně jiné a co zase naopak máme společného. Sdílení informací s vámi nám dělá radost a už teď se těšíme na další email od vás.
S pozdravem
Mgr. Marcela Kraslová (...)

Práce žáků 7.C najdete zde!