Ve dnech 7. – 9. října se 28 žáků sedmých ročníků (7.A a část žáků 7.B) zúčastnilo technického kurzu v rámci projektu Česko Slovensko má technický talent .Cílem je zvýšit zájem žáků druhého stupně základních škol v Moravskoslezském kraji a Žilinském kraji o studium technických a řemeslných oborů na středních školách a podpořit rozvoj technického talentu žáků, podnítit jejich zájem o techniku a technické obory a řemesla, podpořit rozvoj jejich tvořivosti a manuální zručnosti a vytvořit kladný vztah žáků k technice, to vše zážitkovou formou. Žáci byli ubytování v hotelu Javor v Řece a rozděleni do tří skupin. Během třídenního programu se žáci účastnili těchto tří programů:
1. stavebního
2. řemeslného
3. elektrotechnického
Kromě vyzkoušení si „něčeho nového" si žáci udělali i výlet na Ondráš.
Večery patřily hrám, zábavě a smíchu.

Navštivte fotogalerii!

Podívejte se na reportáž.

Mgr. Petra Bartošová

I v tomto školním roce  jsme byli přizváni, abychom pokračovali jako partnerská škola v projektu TECHNIKA NÁS BAVÍ, který organizuje a zajišťuje Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě.

V rámci toho projektu budou sedmáci pod vedením pana učitele Sikory vyrábět v dílnách panáčka řemeslníčka, který bude poslán na výstavu školních prací do Ostravy. V říjnu se vybraní sedmáci zúčastní třídenního pobytu v Řece, kde budou poznávat různé technické novinky. A na podzim čeká deváťáky ještě vybraná exkurze. Máme se na co těšit!

Zdravím vás! Marcela Kraslová

V rámci projektu TECHNIKA NÁS BAVÍ dostali naši sedmáci za úkol v hodinách technické výchovy vyrobit dvě dřevěná auta. Pracovali pilně celé první pololetí a v pondělí 18.2. předáme naše výrobky vedoucí projektu paní Frajkovské. Modely se opravdu povedly a tak jsme zvědaví, jak obstojíme v soutěži ostatních škol. Za kus odvedené práce patří poděkování panu učiteli Rožnovjákovi a pilným žáčkům ze sedmého ročníku.

Navštivte fotogalerii!

Zdravím Vás! M. Kraslová

I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu TECHNIKA NÁS BAVÍ. Garantem tohoto projektu je Agentura pro regionální rozvoj a.s. se sídlem V Ostravě. V rámci tohoto projektu budou naši sedmáci během celého pololetí montovat v dílnách dvě dřevěná autíčka, která budou odvezena na soutěžní přehlídku prací. V říjnu se pak zúčastní třídenního pobytu v Jeseníkách, kde pro ně bude připraven program " Poznáváme technické novinky".