Ve dnech 7. – 9. října se 28 žáků sedmých ročníků (7.A a část žáků 7.B) zúčastnilo technického kurzu v rámci projektu Česko Slovensko má technický talent .Cílem je zvýšit zájem žáků druhého stupně základních škol v Moravskoslezském kraji a Žilinském kraji o studium technických a řemeslných oborů na středních školách a podpořit rozvoj technického talentu žáků, podnítit jejich zájem o techniku a technické obory a řemesla, podpořit rozvoj jejich tvořivosti a manuální zručnosti a vytvořit kladný vztah žáků k technice, to vše zážitkovou formou. Žáci byli ubytování v hotelu Javor v Řece a rozděleni do tří skupin. Během třídenního programu se žáci účastnili těchto tří programů:
1. stavebního
2. řemeslného
3. elektrotechnického
Kromě vyzkoušení si „něčeho nového" si žáci udělali i výlet na Ondráš.
Večery patřily hrám, zábavě a smíchu.

Navštivte fotogalerii!

Podívejte se na reportáž.

Mgr. Petra Bartošová

 

STAVEBNÍ PROGRAM
Cíl: Seznámit žáky s jednotlivými stavebními obory a vysvětlit jim dopad stavebnictví na lidskou společnost. Díky několika praktickým cvičením si mohli vyzkoušet a pochopit základní principy výstavby.

Úkol žáků: Žáci měli poznávat dle vzorkovnice základní materiály, které se používají ve
stavebnictví. Prostřednictvím dřevěné stavebnice Walachia byl žákům na stavbách, které
postavili, vysvětlen konstrukční systém staveb.

Žáci si vyzkoušeli jednoduché měřicí přístroje (laserový měřič vzdáleností, hlukoměr atd.) Na závěr si stavěli z omezeného počtu materiálu (špejlí, vlnité lepenky atd.) konstrukci mostu, který nejlépe odolá zatížení, jenž bude na most kladeno. Kromě mostu si žáci vyzkoušeli postavit i nejvyšší mrakodrap.

ŘEMESLNÝ PROGRAM
Cíl: Poskytnout žákům ucelený přehled o vybraných řemeslných profesích (jako např. truhlář,
zámečník, zedník, klempíř, malíř a další), s názornou ukázkou výrobků, nástrojů a nářadí, které tyto řemeslné profese používají.
Úkol žáků: Úkoly žáků byly spojené s řemesly, žáci vyráběli hlavolamy.

ELEKTROTECHNICKÝ PROGRAM
Cíl: Poskytnout žákům ucelený přehled o výrobě DPS prototypu elektronického zařízení se
zaměřením na poznání základních komponentů a s ohledem na aspekt bezpečnosti práce.
Úkol žáků: Osadit desku plošných spojů (DPS) součástkami a oživit jednoduchý elektrický obvod se svítivými diodami (blikač)