Vážení rodiče, milí vycházející žáci!
Postupně budu uveřejňovat aktuální informace ohledně přijímacího řízení, sledujte pozorně stránky a v případě dotazů či nejasností mne kontaktujte.
Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
Stále platí i to, že žák může podat 2 přihlášky v prvním kole (doporučuji využít obě přihlášky)


NOVINKA PRO ČTYŘLETÉ (MATURITNÍ) OBORY
U příjímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku (JPZ), či připraví přijímací zkoušku školní, nebo zda od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, BUDE MOCI ŘEDITEL ŠKOLY NÁSLEDNĚ SÁM ROZHODNOUT, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
O nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky může ředitel školy rozhodnout do 8.3.2021


U TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ žádné změny nenastávají, žáci budou přijímáni dle kritérií stanovených danou střední školou, jedním z hlavních je dosažený prospěch na vysvědčeních z 8. a 9. ročníku.

Mgr. I. Mrózková