Vážení rodiče, milí vycházející žáci,
v těchto dnech máte přihlášky již vyzvednuté a pracujete na dokončení výběru a následném odevzdání na střední školy.
Informace o způsobu odevzdání na SŠ jsem vám předala, stále platí - osobní doručení přihlášky na SŠ je optimální způsob, ale lze i poštou, potom určitě využijte formu doporučeného dopisu a přihlášku posílejte s dostatečným časovým předstihem. Některé střední školy v Moravskoslezském kraji upozorňují na problémy s doručováním u provozovatele poštovních služeb v této době, kdy písemnosti jsou škole doručeny častokrát s několikadenním zpožděním. Datum, kdy mají být přihlášky již na středních školách také znáte: 1.březen 2021.
Přeji vám všem hladký průběh poslední fáze rozhodovacího procesu a bezproblémové odevzdání přihlášek na střední školy!

Mgr. Iva Mrózková