Milí deváťáci, vážení rodiče,
MŠMT informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín JPZ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 3. května 2021

2. řádný termín JPZ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou na 4. května 2021

 

Pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května (1. termín) a 6. května 2021 (2. termín).

Náhradní termíny JPZ pro všechny obory: 1. náhradní termín JPZ 2. června 2021

2. náhradní termín JPZ 3. června 2021.

(náhradní termín znamená: Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat JPZ v náhradním termínu.)