V úterý 15.11.2016 jsme uspořádali pro rodiče našich žáků netradiční akci. Přijel k nám Mgr. Lukáš Látal, metodik programu primární prevence a vedoucí lektor ze společnosti Nebuď oběť. Přibližně hodinová přednáška na téma Dítě v kyberprostoru proběhla v den třídních schůzek. I když se zúčastnilo méně rodičů než jsme předpokládali, přednáška se vydařila. Jsme velmi rádi za váš zájem a všem přítomným rodičům děkujeme za účast.
Najdete-li chvilku, napište mi, prosím, na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , zda se vám přednáška líbila.

Děkuji

Andrea Fránová
školní metodik prevence

V pondělí dne 15. prosince se žáčci 4. a 5. tříd zúčastnili besedy pod názvem "Z housenky motýlem". Pod vedením paní lektorky diskutovali o fyzických a psychických změnách, kterými procházejí a také o různých nástrahách, které na ně v současnosti mohou číhat.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Kateřina Vozárová

4.10. 2014
Žáci 4.B třídy se zúčastnili preventivního programu, kde si pod vedením zkušené paní lektorky z Občanského sdružení AVE zahráli různé hry zaměřené na vztahy v třídním kolektivu, vzájemné poznávání, spolupráci a přátelství. Programu se zúčastnila i třídní paní učitelka Mgr. Barbora Rzymanová. Akce se dětem velmi líbila a přispěla k utužení kolektivu třídy.

1. Základní desatero pro rodiče

- Hovořte se svými dětmi otevřeně o všem, co je zajímá.
- Zajímejte se o věci, na které se vás ptají, abyste jim uměli odpovědět.
(je lepší, když věří vám, než kamarádům)
- Nepodceňujte své děti, veďte ho k vědomí , že je osobnost.
- Podporujte v nich zdravé sebevědomí, sebeúctu, jejich schopnosti.
- Posilujte jejich vůli, cvičte ji, pomáhejte ji upevňovat.
- Udělejte si na ně čas, když vás požádají o pomoc, když vás potřebují.
- Učte své děti řešit problémy, které je schopno samostatně zvládnout.
- Formulujte správně a srozumitelně své požadavky.
- Pomozte svému dítěti vybrat cíl, abyste mu zviditelnili cestu budoucnosti.
- Oceňujte každé úsilí dítěte.
- Pozorně naslouchejte svému dítěti, než vyřknete soud.
- Respektujte city svého dítěte, nezraňujte je, nezesměšňujte je.
- Každý den najděte něco, za co své dítě pochválíte, oceníte jeho snahu.
- Podělte se s dítětem také o svůj citový zážitek.
- Vytrvejte v pomoci svému dítěti při výběru správné volby kroužků, trávení volného času...
- Učte své dítě, že je víc, než jen jeho tělo.
- Dělejte s dítětem legraci, nebraňte se humoru – humor je přece kořením života a tedy vztahů.
- Předávejte dítěti to nejlepší ze sebe sama.
- Okamžitě reagujte, když se dítě začne podceňovat nebo začne o sobě pochybovat, povzbuďte ho.
- Zcela jasně dejte dítěti najevo svoji důvěru a pěstujte v něm odpovědnost při plnění úkolů ve škole i doma.
- Umožněte svému dítěti podílet se na každodenním rodinném rozhodování.
- Neurážejte své dítě.
- Neptejte se dítěte po kom je, je po vás.
- Mluvte s dítětem otevřeně o tom, co od něj očekáváte.
- PROJEVUJTE DÍTĚTI SVOJI LÁSKU...

Zpracováno na základě vzorku 2000 žáků ZŠ
PaeDr. Zdeňka Kašparová, P*P*K

2. Doporučení rodičům ( o drogách)

Deset aktivit, kterými mohu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne brát drogy :

1. Pohovořím si s dítětem o drogách
• řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím
• řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá )zkouší)
• poradím mu, jak se zachovat, až mu bude někdo drogy nabízet

2. Pravidelně budu hovořit se svým dítětem o tom, co ho v současnosti trápí
• pozorně ho vyslechnu – nebudu to hodnotit ani unáhleně přikazovat či zakazovat
• řeknu mu, jak to na mne působí a co si o tom myslím
• sdělím mu, co bych dělal na jeho místě já

3. Pravidelně budu působit na rozvoj sebevědomí svého dítěte
• alespoň 3x denně si najdu důvod k jeho pochvale, k projevení uznání
• pokud se najde příležitost, kladně zhodnotím své dítě třetí osobě v jeho přítomnosti
• v případě neúspěchu ho povzbudím a projevím víru, že to příště dokáže

4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za své chování
• pokud mé dítě překročí výchovná pravidla v rodině, ponese za to následky
• pokud překročí pravidla školy, nebudu mu usnadňovat nesení následků
• budu vždy připomínat, že za každé chování jsme sami odpovědni

5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít rád
• budu-li se na své dítě zlobit, řeknu mu to, ale to nic nemění na tom, že ho mám rád
• pokud bude zlobit, budu vždy hodnotit toto chování a nikoli jeho

6. Budu své dítě učit odmítnout
• budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho
• dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i divné chování dospělého člověka

7. Budu své dítě učit sebekázni
• budu svému dítěti přidělovat povinnosti a trvat na jejich pravidelném plnění
• budu postupně vyžadovat pravidelné plnění povinností bez mého připomínání

8. Naučím své dítě pozitivně vidět svět
• budu své dítě učit hledat na všem také dobré stránky
• budu projevovat důvěru v jeho síly, které může uplatnit při překonávání obtíží

9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení volného času
• omezím sledování televize, případně počítačových her
• zajistím dítěti přiměřené množství pravidelných zájmových činností
• budu mít přehled o tom, co dělá v mimoškolní době

10.Budu se zajímat o to, s kým mé dítě kamarádí
• budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho vztah k nim, jací jsou, jak se chovají apod.

Najděte si půlhodinku denně pro své dítě, vytvořte si pravidelnou chvilku, kdy budete své dítě poslouchat !

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Andrea Fránová
tel. 596 311 297, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny : pondělí 10:55 – 11:40, po předchozí domluvě kdykoliv

Pro 1. stupeň
Mgr. Kateřina Vozárová
tel. 604 633 715 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: úterý 10:55 – 11:40, po předchozí domluvě kdykoliv

Témata pro řešení metodika prevence

- šikana a kyberšikana
- záškoláctví
- vandalismus, agrese
- xenofobie, rasismus, intolerance, homofobie
- užívání návykových látek
- netolismus (závislost na virtuálních drogách), gambling
- poruchy příjmu potravy
- sekty
- rizikové sexuální chování

Milí rodiče,
žijeme v uspěchané době a na naše děti nám nezbývá mnoho času a mnohdy nevíme „jak na ně".
Snad Vám následující řádky poradí, jak se více sblížit se svými dětmi a vytvořit si pěkný vztah.

Mgr. Kateřina Vozárová
učitelka (a také maminka)