Letošní konverzační soutěž v anglickém jazyce se uskutečnila ve středu 20.1.2016. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

Kategorie A: žáci 6. a 7. ročníku...Barbora Dudová
Veronika Farná
Radek Kaddoumi
Natalia Owczarzy
Kategorie B: žáci 8. a 9. ročníku...Jan Kielkovský
Radim Pergl
Adéla Řezníčková
Každá kategorie dostala své téma, o kterém jsme měli povědět, co nejvíce. Následně na nás účastníky byly hrnuty otázky, z ostatních soutěžních okruhů. Poté nám učitelé sdělili nejčastější chyby, kterých jsme se dopouštěli a dali pár rad, abychom příští rok byli ještě lepší:) A jak to dopadlo? Kdo byl „nejupovídanější“ a v odpovědích „nejpohotovější“ a bude nás reprezentovat v okresním kole v Havířově?
V kategorii A Radek Kaddoumi 7.A a v kategorii B Radim Pergl 8.B.
Výhercům gratulujeme a ve středu 27.1. jim budeme držet palce. Také děkujeme naší dvojici učitelů panu Miroslavu Mitašíkovi a
paní Lence Trzaskalikové a už teď se těšíme, až je příští rok opět svou anglickou mluvou oslníme:)!!!
Veronika Farná 7.B a Natalia Owczarzy 7.A