Po celý školní rok bude anglická skupina p. uč. Mitašika z 9.B spolupracovat s tureckou školou na projektu „What shall I do?“ neboli „Co mám udělat?“ Jak název napovídá, tak si obě školy budou mezi sebou vyměňovat úkoly v anglickém jazyce a plnit je. Úkoly se budou opírat o školní předměty, např. v rámci hudební výchovy budeme skládat nová slova ke známé písničce (samozřejmě v angličtině) podle zadání partnerské školy. Chystáme minimálně 6 úkolů.
Jako první úkol jsme obě školy vymyslely 20 otázek, na které si navzájem odpovíme, a vlastně se tímto i představíme. Budeme spolupracovat v rámci webové platformy ETWINNING (www.etwinning.net), která umožňuje v rámci Evropy uzavírat a provozovat mezinárodní školní projekty. A zde budeme společně komunikovat a prezentovat veškeré výsledky naší činnosti. Budeme psát texty, zpívat, používat email, chat, vytvářet prezentace, natáčet videa, fotit apod.

https://twinspace.etwinning.net/47085
Zde si můžete prohlédnout prozatímní výsledky našeho snažení. Je to část platformy, která je přístupná veřejnosti. Prohlédněte si toto:

Celkový popis projektu (Description of our project)
Otázky tureckých žáků pro české žáky (Turkish questions for Czech pupils)
Otázky českých žáků pro turecké žáky (Czech questions for Turkish pupils)
Fotky českého i tureckého týmu
Odpovědi tureckého týmu včetně krátkých videí

Ing. Miroslav Mitašik