Víte co následovalo po závěrečné konferenci?

Nádherná souhra týmu zaměstnanců ZŠ a MŠ Cihelní a našich akčních rodičů ze SRZŠ!!!
Nebylo znát, kdo do které skupiny patří, bylo ale viditelné, že všichni měli jednotný cíl...vytvořit krásnou atmosféru a program pro oslavu Dne dětí, který jsme tentokrát pracovně nazvali Radovánky;)!
Naši rodiče vytvořili 4 stanoviště, zajistili z vlastních zdrojů dezerty, bábovky a jiné laskominy, které nabízeli k dalšímu občerstvení! Byli také vždy tam, kde jsme potřebovali v danou chvíli posílit...Byli jste opět skvělí, děkujeme! Jsme šťastní, že se na vás můžeme vždy spolehnout!!!

Jak to vypadalo v areálu školy, jistě uvidíte na fotografiích, které jsou přílohou tohoto textu. Zjistíte, že všichni učitelé svou kreativitou vytvořili dalších deset stanovišť, na kterých si děti ověřily úroveň svých dovedností, pobavily se a mohly získat pomyslné "europoláčky" - platidlo potřebné ke směně ve zdejším obchůdku s cenami;).
Učitelům zdatně sekundovali zaměstnanci provozu i kuchyně. Nebyl problém získat něco dobrého k jídlu a pití, nebyl problém umýt se, najít cestu k sociálnímu zařízení nebo k ohništi...všude byl zajištěn profesionální servis!

Odměnou nám všem byly rozzářené a spokojené tváře našich žáků. Potvrdilo se opět, že dětský úsměv a spokojené a rozzářené oči nám jistě vynahradí tu spoustu energie, kterou jsme museli do příprav a vlastní realizace akce všichni vložit;)!

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na organizaci letošních Radovánek, upřímně děkuji! Jste pokladem a pýchou naší školy!;)
Tak snad zase příští rok...

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Navštivte fotogalerii!