Vážení rodiče, milí vycházející žáci,
v těchto dnech máte přihlášky již vyzvednuté a pracujete na dokončení výběru a následném odevzdání na střední školy.
Informace o způsobu odevzdání na SŠ jsem vám předala, stále platí - osobní doručení přihlášky na SŠ je optimální způsob, ale lze i poštou, potom určitě využijte formu doporučeného dopisu a přihlášku posílejte s dostatečným časovým předstihem. Některé střední školy v Moravskoslezském kraji upozorňují na problémy s doručováním u provozovatele poštovních služeb v této době, kdy písemnosti jsou škole doručeny častokrát s několikadenním zpožděním. Datum, kdy mají být přihlášky již na středních školách také znáte: 1.březen 2021.
Přeji vám všem hladký průběh poslední fáze rozhodovacího procesu a bezproblémové odevzdání přihlášek na střední školy!

Mgr. Iva Mrózková

Milí vycházející žáci, vážení rodiče, pravidelná schůzka k přijímacímu řízení se bohužel letos nemůže uskutečnit, vše potřebné najdete postupně zde, připojuji další informace:


- Střední školy zveřejní kritéria přijímacího řízení do 31. 1. 2021 na svých webových stránkách.
-  Po uzavření klasifikace za I. pololetí vytisknu žákům přihlášky a stanovím termín, kdy si je budou moci vyzvedávat.
-  Pokud budou žáci potřebovat potvrzení o zdravotní způsobilosti (což zjistí na webu příslušné SŠ v sekci kritéria přijímacího řízení), připravím ho také, musí mi však předem napsat PŘESNĚ, na jakou školu (včetně oboru) budou přihlášku podávat. Toto potvrzení musí vyplnit lékař, domluvte si proto termín v ordinaci v dostatečném předstihu.
-  Přihlášky i se zdravotními posudky je třeba odevzdat na střední školu nejpozději do 1.března 2021
-  Na přihlášce budou vyplněny potřebné údaje a prospěch, žáci sami budou vyplňovat pouze níže uvedené:


Co vyplnit na přihlášce:
• název a adresu 1. střední školy, kód a název oboru (tyto údaje lze najít na webové stránce školy, příp. v atlasu škol, který dostali všichni žáci)
• název a adresu 2. střední školy, kód a název oboru - NA OBĚ PŘIHLÁŠKY VE STEJNÉM POŘADÍ
• jméno zákonného zástupce, podpis zákonného zástupce
• podpis žáka
• v Karviné, datum
Opět připomínám: pokud budete cokoli k přijímacímu řízení potřebovat, kontaktujte mne Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motto: „ Společnými silami zvládneme přijímací řízení i v tomto těžkém čase, doufejme a nezoufejme, bude dobře zase!“

ON LINE BURZA ŠKOL – ČTĚTE !!!

Klasické výstavy středních škol nebylo možné letos uspořádat, proto upozorňuji na toto náhradní řešení – možnost připojit se on line na burzu středních škol.

Naši žáci si sami ve čtvrtek 3. 12. ve výuce vyzkouší propojení s vybranými středními školami. Zástupci středních škol (z okresu) v tuto dobu budou na příjmu na svých on-line schůzkách (pro test spojení). Na tomto odkazu je připravena vzorová struktura hodiny (jak představení proběhlo v Pardubicích): https://burzaskol.online/clanek/12.

Burza škol pro okres Karviná proběhne v pondělí 7.12. 2020 od 8 – 12 a od 18 – 21 hodin – máte možnost se připojit a vše probrat se zástupci středních škol.

Určitě tuto možnost využijte! Veškeré informace najdete na adrese https://burzaskol.online

Vážení rodiče, milí vycházející žáci!
Postupně budu uveřejňovat aktuální informace ohledně přijímacího řízení, sledujte pozorně stránky a v případě dotazů či nejasností mne kontaktujte.
Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
Stále platí i to, že žák může podat 2 přihlášky v prvním kole (doporučuji využít obě přihlášky)


NOVINKA PRO ČTYŘLETÉ (MATURITNÍ) OBORY
U příjímacího řízení pro školní rok 2021/2022 bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku (JPZ), či připraví přijímací zkoušku školní, nebo zda od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, BUDE MOCI ŘEDITEL ŠKOLY NÁSLEDNĚ SÁM ROZHODNOUT, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat, či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
O nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky může ředitel školy rozhodnout do 8.3.2021


U TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ žádné změny nenastávají, žáci budou přijímáni dle kritérií stanovených danou střední školou, jedním z hlavních je dosažený prospěch na vysvědčeních z 8. a 9. ročníku.

Mgr. I. Mrózková