PEDAGOGOČTÍ ZAMĚSTNANCI

ředitel školy

Mgr. Zdeněk Jelínek

jelinek.z(at)cihelni.cz

zástupkyně ředitele

Mgr. Marcela Kraslová

kraslova.m(at)cihelni.cz

TU 1.A

Mgr. Stanislava Sachová

sachova.s(at)cihelni.cz

TU 1.B

Mgr. Barbora Rzymanová

rzymanova.b(at)cihelni.cz

TU 1.C

Bc. Elis Kantorová

raptopulu.e(at)cihelni.cz

TU 2.A

Mgr. Kateřina Bernatíková

bernatikova.k(at)cihelni.cz

TU 2.B

Mgr. Viera Dobrovolná

dobrovolna.v(at)cihelni.cz

TU 3.A

Mgr. Eva Haklová

haklova.e(at)cihelni.cz

TU 3.B

p.Iveta Traplová

traplova.i(at)cihelni.cz

TU 3.C

Mgr. Šárka Kocurová

kocurova.s(at)cihelni.cz

TU 4.A

Mgr. Martin Foltýn

foltyn.m(at)cihelni.cz

TU 4.B

Mgr. Zuzana Navrátilová

navratilova.z(at)cihelni.cz

TU 5.A

Mgr. Lenka Trzaskaliková

trzaskalikova.l(at)cihelni.cz

TU 5.B

Mgr. Naďa Čížkovská

cizkovska.n(at)cihelni.cz

TU 5.C

Mgr. Markéta Blahutová

blahutova.m(at)cihelni.cz

TU 6.A

Mgr. Jakub Snášel

snasel.j(at)cihelni.cz

TU 6.B

Mgr. David Badura

badura.d(at)cihelni.cz

TU 7.A

Mgr. Petra Bartošová

bartosova.p(at)cihelni.cz

TU 7.B

Ing. Erika Heckelová

heckelova.e(at)cihelni.cz

TU 7.C

Mgr. Ludmila Tvrdoňová

tvrdonova.l(at)cihelni.cz

TU 8.A

Mgr. Veronika Danihlíková

danihlikova.v(at)cihelni.cz

TU 8.B

Mgr. Petr Sikora

sikora.p(at)cihelni.cz

TU 9.A

Mgr. Lukáš Prokeš

prokes.l(at)cihelni.cz

TU 9.B

Mgr. Miroslav Kantor

kantor.m(at)cihelni.cz

výchovný poradce

Mgr. Iva Mrózková

mrozkova.i(at)cihelni.cz

metodik prevence

Mgr. Andrea Fránová

franova.a(at)cihelni.cz

speciální pedagog

Mgr. Radim Štefek

stefek.r(at)cihelni.cz

učitel 2.stupně

Ing. Miroslav Mitašik

mitasik.m(at)cihelni.cz

učitel 2.stupně

Mgr. Jana Girgošková

girgoskova.j(at)cihelni.cz

učitel 2.stupně

Mgr. Zdenka Schenková

schenkova.z(at)cihelni.cz

učitel 2.stupně

Mgr. Hana Dumbrovská

dumbrovska.h(at)cihelni.cz

učitel 1.stupně

Mgr. Ivona Fridrichová

fridrichova.i(at)cihelni.cz

vedoucí vychovatelka

p. Eliška Poledníková

polednikova.e(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

p. Věra Bandorová

bandorova.v(at)cihelni.cz

vychovatelka ŠD

p. Zuzana Zatloukalová

zatloukalova.z(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

p. Jana Schacková

Schackova.j(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

p. Denisa Bělecká

belecka.d(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

p.Terezie Sojková

Sojkova.t(at)cihelni.cz

asistent pedagoga

p. Gabriela Klímová

klimova.g(at)cihelni.cz

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI

 

 

 

 ekonom školy

   Ing. Iveta Michalcová

 michalcova.i(at)cihelni.cz

 vedoucí školní jídelny

   p. Jana Reitzová

 reitzova.j(at)cihelni.cz

 školník

   p.Daniel Mikušťák

 mikustak.d(at)cihelni.cz

asistentka - sekretářka

p. Radka Brodova

brodova.r(at)cihelni.cz