V rámci hodin výtvarné výchovy, které jsou v době distanční výuky pojaty jako projekt, dostali žáci sedmého ročníku postavit sněhuláka. Venku v tu dobu padal sníh a všude bylo bílo. Materiálu ke stavbě bylo dost. Někteří sněhuláci dostali i jméno, jiní byli okradeni o hrnec či kšiltovku na hlavě :-( Ale to nevadí, žáci úkol splnili.

Navštivte fotogalerii!

P.Bartošová

Děti z 2. tříd po návratu do školy pilně pracují , … ale taky si i hrají :)
Co už všechno umíme ?
V českém jazyce jsme se seznámili s významy slov a vytvořili jsme krásné barevné květy. V matematice počítáme do 100 – sčítáme a odčítáme desítky. Zábavnou formou – hrou na agenty – jsme se dopočítali k výsledkům a děti musely vyluštit šifru : „Kde se skrývá lump Corona?“ Toho jsme potom zavřeli do vězení. V prvouce jsme si zopakovali téma Rodina a v tvořivých činnostech pak děti vymodelovaly zajímavé dorty k rodinným oslavám :)

Navštivte fotogalerii!

K. Bernatíková a V. Dobrovolná

O podzimních prázdninách jsme se my, děti z 1. C vydaly na procházku do přírody a inspirovaly jsme se krásnými podzimními barvami k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Podívejte se na naše úžasné výtvory! :)
děti z 1. C a E. Kantorová

Těsně před uzavřením školy proběhla soutěž ve sběru kaštanů. Letos jsme sebrali více jak  500 kg a kaštany si dnes (9.11.) odvezli zástupci myslivců. Chceme poděkovat všem dětem i rodičům, kteří ani letos na zvířátka nezapomněli:)).

Nejlepší sběrače vyhlásíme hned po otevření školy.

Velké poděkování patří také třídě 5.C a paní učitelce Blahutové za organizaci soutěže.

M. Kraslová :)

Podkategorie