V tomto období, kdy stromy opadají, zima se hlásí o slovo, dny se krátí a tma se stává větší součástí dne, je čím dál tím více obvyklé, že mnoho strašidel vylézá ze svých skrýší a přichází mezi nás ostatní. Přesně takhle tomu bylo na naší škole ve třídě pátého ročníku.

Podívejte se na naše strašidla.

 Z.Navrátilová a M.Foltýn