Od středy začnou platit nová opatření, jejichž součástí je i uzavření všech škol s výjimkou mateřských. Pro mnohé rodiče to znamená, že nebudou moci jít do práce a budou muset zůstat s dětmi doma, jako tomu bylo i na jaře. Podívejte se, jak to teď vypadá s ošetřovným a jak o něj zažádat.

 Aktuálně platí standardní podmínky nároku na ošetřovné, které se však mohou v nejbližší době změnit. Za normálních okolností může o ošetřovné zažádat rodič dítěte ve věku do 10 let na dobu devíti dnů (v případě samoživitele 16 dnů), přičemž výše ošetřovného činí 60 % mzdy, respektive denního vyměřovacího základu. 

Před několika dny vláda schválila návrh na krizové ošetřovné, které nicméně zatím míří do Poslanecké sněmovny a než projde schvalovacím procesem, platí stále standardní podmínky uvedené v prvním odstavci.

Nárok se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který rodiči ve dvou vyhotoveních vydá samotná škola, anebo si ho může stáhnout na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí ZDE. Na stránkách České správy sociálního zabezpečení se nachází i on-line formulář.

 Mgr. Zdeněk Jelínek

Přejeme pěkné odpoledne a dovolíme si jednotlivými příspěvky reagovat na Informace vydané usnesením vlády ČR ze dne 12.října 2020.
URČENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ K VÝKONU PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ:
Naše škola byla vybrána pro zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí.
Pokud jste rodič, který v těchto profesích pracuje a máte dítě ve věku 3 - 10 let, tak si můžete již na zítřek zajistit místečko v naší školní družině.
Abychom byli pružní a dostáli GDPR;), přihlašujte děti pro zítřek prostřednictvím zprávy v messengeru.
Paní vychovatelky budou k dispozici od 6.00 do 16.00 hodin.
Pro děti bude zajištěn program odpovídající jejich věku.
Stravování proběhne v podobě oběda ve školní jídelně.
V případě, že byste péči chtěli od jiného dne, obracejte se na sekretariát školy na telefonní číslo 596 311 297 nebo na e-mail vedoucí vychovatelky p. Elišky Poledníkové: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ probíhá sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření.

Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu město směřovat.

Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte. Níže Vám posíláme v případě Vašeho zájmu internetový odkaz na elektronickou verzi dotazníku k vyplnění.

Do zpracování strategického plánu je možno se také zapojit vyplněním Pocitové mapy.

Cílem pocitové mapy je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy nebo jaké území by se mělo dále rozvíjet.

Svůj názor může každý vyjádřit tak, že na pocitové mapě označí konkrétní místo nebo místa (bod nebo body) z hlediska toho, co v nich vyvolává. K  odpovědi můžete připojit i svůj komentář.

Pocitová mapa pro tvorbu strategického plánu představuje důležitý způsob toho, jak v budoucnu přistupovat k rozvoji jednotlivých lokalit ve městě. Vaše podněty tak přispějí ke zkvalitnění výsledné podoby nového strategického dokumentu města.

Jsou tam 4 otázky:

  • Kde se cítíte dobře?
  • Kde se necítíte dobře?
  • Kam byste pozvali návštěvu?
  • Kde by se město mělo rozvíjet (kde vidíte prostor pro rozvoj města/místo, které vyžaduje změnu)?

Dotazník i Pocitová mapa jsou zcela anonymní. Jejich vyplnění trvá pár minut.

Dotazník a Pocitovou mapu lze vyplnit v termínu do 25.06.2020   na těchto odkazech:

Přímý odkaz na Pocitovou mapu:

https://www.pocitovemapy.cz/karvina-2020/

Přímý odkaz na Dotazník:

https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_rezidenti

Případně lze využít QR kód:

cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." width="146" height="146" data-image-whitelisted="" />

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

cid:<a href=Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." width="277" height="57" data-image-whitelisted="" />

 

 

 

 

 

 

Přeji pěkné dopoledne, rádi bychom oslovili širokou veřejnost, hledáme kvalitní článek do našeho týmu;).

Prosím tímto všechny, kterým záleží na ZŠ Cihelní, o sdílení. Moc si toho považujeme, že jste tady s námi a předem děkujeme;)!

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici učitele pro 1.stupně.

Předpokládaný nástup 24.8.2020.

Požadavky na kvalifikaci dle platné legislativy, místo je vhodné i pro absolventy.

Své nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Uzávěrka výběrového řízení proběhne v pondělí 26.6.2020 ve 14.00, poté budou uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru.

Vážení rodiče, na základě vývoje situace a zásadních prohlášení zástupců naší vlády a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oznamujeme, že konání všech škol v přírodě, které byly naplánovány na měsíc duben a květen s politováním a k přihlédnutím na stávající situaci rušíme.

Vzhledem k tomu, že byly již zaplacené zálohy na účet školy, stanovuji tento postup pro jejich navrácení, prosím tímto o jeho dodržení...nemáme nyní možnost vše řešit osobně a pro ekonomický odbor a dokládání jednotlivých kroků v účetnictví je to moc důležité.

1. Napište prosím žádost o vrácení přeplatku za ŠVP, která má být zaslána na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

2. vzor žádosti bude uveden na obrázku - důležitý je také podpis zákonného zástupce, tedy žádost vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenujte nebo vyfoťte mobilem a vše zašlete na zmiňovaný e-mail,

3. v případě nejasností nebo problémů, pište do komentářů tohoto příspěvku na uvedený e-mail nebo volejte na telefonní číslo: 558 271 931 - p. Ing. Iveta Michalcová, ekonom školy.

Přeji pěkný víkend ve zdraví a sluníčku;), Zdeněk Jelínek.

Vážení rodiče, milí žáci,
máme prvních pár dnů za sebou, je to náročné, řekl bych hektické, ale společnými silami to zvládáme a musím říct, že velmi dobře. Děkuji vám spolupráci a navázání komunikace. Děkuji učitelům za snahu se co nejrychleji adaptovat (nejen za podklady k výuce na dálku, ale především za hledání optimálních cest k zajištění vzdělávání vašich, „našich“😉, dětí).
Vše se mění, vyvíjí, a my na základě vámi poskytované zpětné vazby, na základě sledování různých zdrojů týkajících se vzdělávání a v souladu s projevem ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD., provedeme od začátku příštího týdne několik drobných změn.
TYTO ZMĚNY BUDOU PLATNÉ OD PONDĚLÍ 30.3.2020
Námi nastavené komunikační prostředí EduPage zůstává základní platformou pro předávání informací.
Pro jednotlivé ročníky jsme vytvořili „provizorní nové rozvrhy“, kterými sledujeme především potřebu zajištění návaznosti profilových předmětů (matematiky a českého jazyka). Informace z ostatních předmětů budou předávány v menším rozsahu. Snažíme se tak efektivně dávkovat učivo, aby děti nebyly přehlceny a nedocházelo k jejich demotivování.
Stále s dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci budou nadále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.

Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat (e-mail, videohovor, telefon). Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači (ti, kteří s námi doposud nekomunikovali e-mailem nebo prostřednictvím EduPage), budou po předchozí domluvě s vyučujícím, v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátu školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.

Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního e-mailu.
U žáků, kteří se nepřihlásili nebo nebyli na svém účtu aktivní, jsme kontaktovali zákonné zástupce a upozornili je na možnost výuky na dálku.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… A mohou především konečně smysluplně využít své mobilní přístroje. Mobilní operátoři nyní nabízejí u většiny klientů do konce dubna neomezené množství dat, je třeba pouze tuto službu aktivovat (není tedy třeba pro plnění většiny úkolů počítač s přístupem na internet).
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,
nečekaně a razantně se nám změnily podmínky výuky. Zkusme v této neobvyklé situaci získat co nejvíce.
Maximálně využijeme možnosti moderních technologií, nejen EduPage, která zůstává základní platformou pro předávání informací.
S dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci tam budou stále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.
Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat. Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).
Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.
Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního mailu a nainstalovali si následující aplikace:
U žáků, kteří se nepřihlásí či nebudou na svém účtu aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… Všechno jsou to smysluplné dovednosti uplatnitelné v běžném životě.
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.