Školní družina je zařízení zájmového vzdělávání. Je určena zejména žákům 1. stupně. Realizuje svou činnost formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Oddělení jsou umístěna v budově školní družiny.
Provoz ŠD: ráno – 6:00 – 7:45 odpoledne: 11:45 – 16:30
Poplatky za ŠD činí 100 Kč za žáka na měsíc. Platby jsou ve dvou splátkách- 500 Kč září – leden –splatnost do konce září. Poplatek za měsíce únor- červen 500 Kč – splatnost do konce února. Při zápisu do ŠD se vybírá ještě jednorázový poplatek 50 Kč na výtvarný materiál na celý školní rok a 50 Kč na pitný režim – také na celý školní rok.
Do ŠD děti potřebují – papuče, ( nosí si je ze školy a pak domů), převlečení na pobyt venku (podle ročního období) – to zůstává v ŠD v úložných prostorech, vše má být podepsáno. Děti si také přinesou balík toaletního papíru (4 ks) a balení papírových kapesníků.
Obědy si zajišťují a odhlašují rodiče u p. vedoucí ŠJ. Pro výdej obědů je nutno zakoupit čip v hodnotě 100 Kč. Čip si nosí děti u sebe.

 

1.oddělení

Eliška Poledníková, ved. vychovatelka

žáci 3.,4. a 5.třídy
2.oddělení  Věra Bandorová                                           žáci  1.A+1.B
3.oddělení Zuzana Zatloukalová                                    žáci 2. a 3.třídy
4.oddělení Mgr. Šárka  Kocurová                                žáci2.,3., 4. a 5. tříd

Eliška Poledníková, ved. vychovatelka