VYHODNOCENÍ
Přání pro třídy – co bychom my, jako členové školního parlamentu, přáli své třídě do nového roku? (Otázka zadávána v prosinci)

Odpovědi dodali parlamentníci z těchto tříd: 6.A, 6.B, 6.C, 8.A a 9.B
TYTO ČLENY CHVÁLÍM A DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI:)
A co přejí parlamentníci svým třídám?
6.A - aby nikdo nepropadl a zlepšení známek :)
6.B – hodně štěstí, zdraví a aby tento rok byl lepší než ten předchozí :)
6.C – ať se někteří žáci polepší, jinak ať jsou všichni šťastní a zdraví a ať se jim v druhém pololetí daří :)
8.A – hodně štěstí, hodně pilných a skvělých žáků, ať vydrží a bude pořád taková, jaká je a vše nejlepší k 60. výročí a hodně penízků a skvělých učitelů – druhá část přání, jak jste určitě pochopili, je míněna celé naší škole, ale to přece nevadí:)
9.B – abychom všichni zvládli přijímací zkoušky a dostali se na školy, na kterých chceme studovat. Ať si ještě někteří zvládnou vylepšit známky do konce pololetí :)
Další členové si anketní otázky buď nevyzvedli, protože nechodí na schůzky, nebo ztratili, každopádně odpovědi NEDODALI.:-(((
Věřím, že příště se zapojí!!!

I.Mrózková

Milí parlamentníci,
i v tomto kalendářním roce se scházíme KAŽDOU středu po vyučování ve školním čtenářském klubu. Některé chválím hned od začátku ledna za skvělou docházku (6.A - Patrik i Kuba, 6.C - Natka C., 8. A - Eliška, 8.B - Adéla C., 9. B - Aneta i Adéla).
Ostatní máte s docházkou potíže, už jsem to s vámi probírala, ale pro jistotu: nemůžete- li se schůzek zúčastňovat, nebo pokud nechcete být členy ŠP, zajistěte si za sebe náhradu. Domluvte se nejprve se svou třídou a s třídním učitelem, a pokud se vám nepodaří zajistit náhradu, platí i možnost, že některá třída v parlamentu mít zastoupení nebude. Byla by to škoda, ale nedalo by se nic dělat, práce ve školním parlamentu je pro žáky, kteří mají chuť dělat něco navíc, nebo mají tréninky v jiný den a podobně. Na schůzky je opravdu potřeba chodit.
Iva Mrózková

Poslední předvánoční den se nesl v duchu vůně cukroví a sváteční nálady ve třídách a tuto atmosféru v 6.A ještě doplnila příjemná chvilka spojená s vyhodnocením soutěže tříd. Téma, které bylo vyhlášeno na začátku 1.pololetí, znělo: vymyslet maskota své třídy a výtvarně ho zpracovat. Jednoznačně zvítězila třída 6.A za velmi nápaditý výrobek, na kterém se podíleli všichni jako dobrá a kreativní parta a byli oceněni pěknou odměnou. Maskota si můžete prohlédnout na fotografiích nebo přímo v učebně 6.A. Věřím, že do dalších soutěží se tato šikovná třída opět zapojí a že ani ostatní nezůstanou pozadu:).
Iva Mrózková

Parlament začal úspěšně fungovat, pro letošní školní rok chystáme nějaké změny, budeme vás o nich informovat průběžně.
Prioritou i nadále zůstává řešení problémů spojených se školním životem, vždy informujte své parlamenťáky, aby mohli předkládat podněty k projednání.
Nově budeme chystat soutěžní úkoly pro celé třídy, bude vždy vyhlášen jeden měsíční úkol a záleží na každé třídě, jak se s ním vypořádá a jestli se do soutěže zapojí. Pro začátek jsme zvolili úkol literární – zní takto: SLOŽIT CO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BÁSEŇ O NAŠÍ ŠKOLE.:-))) Básnické pokusy a výtvory odevzdávejte svým parlamenťákům, předpokládám, že už vás ve třídách informovali.
Nově budeme také pořádat také soutěžní odpoledne pro jednotlivce, vždy bude určeno, kolik zástupců z každé třídy se může zúčastnit a vždy bude naznačeno, o jakou soutěž se bude jednat, ale skutečně pouze naznačeno a někdy zadání nebudou znát ani členové parlamentu, aby se nikdo nemohl připravovat neférovým způsobem.
Na odpolední aktivity bude nutný souhlas rodičů, pokud se přihlásíte, je třeba mít vše doma schváleno a potvrzeno – lístky s údaji pro rodiče vám budou zajišťovat členové parlamentu po dohodě se mnou.
Takže shrnutí:
Parlament nám funguje, život ve škole sleduje……(že bych se přihlásila do první soutěže? :) To byl vtip, básnická soutěž je pro žáky:)
Nezapomeňte sledovat nástěnku na 2.patře, vždy tam budou všechny potřebné informace. Případně se vyptávejte svých parlamenťáků.
Pěkný konec září přeje Mgr. Iva Mrózková

Zdravím všechny žáky jménem žákovského parlamentu!
Letos bude parlament opět fungovat, zatím proběhlo úvodní předání informací, navštívila jsem všechny třídy II. stupně, přivítala je v novém školním roce a upozornila, že parlament začne pracovat co nejdříve. Zatím dostaly všechny třídy jediný úkol – vybrat si dva nejvhodnější zástupce, kteří je budou v parlamentu zastupovat.
Všechny třídy se předběžně vyjádřily kladně k mé otázce, zda budou chtít být i letos v parlamentu zastoupeny – to mě samozřejmě těší. A velmi aktivně se zapojili noví členové II.stupně – letošní šesťáci, kteří slyšeli všechny informace poprvé a jistě budou platnými členy.
Doufám, že volby zástupců proběhnou v každé třídě bez problémů, abychom mohli začít pracovat. Nezapomeňte – školní parlament je tu pro vás, záleží nám na tom, aby se žákům na naší škole žilo a pracovalo co nejlépe, a pokud můžeme něco změnit k lepšímu, rádi se o to pokusíme.
Úspěšný školní rok všem přeje za žákovský parlament Mgr. Iva Mrózková

Školní parlament se scházel pravidelně i v tomto školním roce, navázali jsme komunikaci také prostřednictvím mailové korespondence. Žáci tedy měli dostatek příležitostí vyjadřovat se k dění na naší škole. Letos to však vypadá, jako by žáci na naší škole byli se vším absolutně spokojeni, nikdo neměl žádný problém, žádnou připomínku k tomu, jak by se co dalo zařídit lépe nebo jinak. Řešily se opravdu jen drobnosti.
Proto sbíráme podklady na příští rok, zjišťujeme a žádáme o jakousi zpětnou vazbu. Některé třídy se už vyjádřily, ostatní budou mít možnost opět na začátku příštího školního roku. V září navštívím všechny třídy II. stupně, vysvětlím smysl a princip fungování školního parlamentu a každá třída si vybere dva zástupce, kteří budou mít chuť zapojit se do dění na škole aktivněji než ostatní.
Co obnáší být členem školního parlamentu – je to jednoduché: měl by to být člověk, který se zajímá o to, co se kolem něj děje a má chuť toto dění aktivně spoluvytvářet. To znamená, že zjišťuje a pomáhá řešit věci, které by mohly být jinak – jen se o nich musí vědět. Také by to měl být člověk, který má u ostatních přirozený respekt, aby spolužákům dokázal předat informace nebo naopak od nich získat podněty pro jednání na zasedání parlamentu. Schůzky bývají většinou jednou měsíčně, jsou pracovní a věcné.
Těším se na zahájení činnosti školního parlamentu v novém školním roce, současným členům děkuji za spolupráci v tom letošním a všem přeji krásné prázdniny.
Iva Mrózková