Školní parlament se scházel pravidelně i v tomto školním roce, navázali jsme komunikaci také prostřednictvím mailové korespondence. Žáci tedy měli dostatek příležitostí vyjadřovat se k dění na naší škole. Letos to však vypadá, jako by žáci na naší škole byli se vším absolutně spokojeni, nikdo neměl žádný problém, žádnou připomínku k tomu, jak by se co dalo zařídit lépe nebo jinak. Řešily se opravdu jen drobnosti.
Proto sbíráme podklady na příští rok, zjišťujeme a žádáme o jakousi zpětnou vazbu. Některé třídy se už vyjádřily, ostatní budou mít možnost opět na začátku příštího školního roku. V září navštívím všechny třídy II. stupně, vysvětlím smysl a princip fungování školního parlamentu a každá třída si vybere dva zástupce, kteří budou mít chuť zapojit se do dění na škole aktivněji než ostatní.
Co obnáší být členem školního parlamentu – je to jednoduché: měl by to být člověk, který se zajímá o to, co se kolem něj děje a má chuť toto dění aktivně spoluvytvářet. To znamená, že zjišťuje a pomáhá řešit věci, které by mohly být jinak – jen se o nich musí vědět. Také by to měl být člověk, který má u ostatních přirozený respekt, aby spolužákům dokázal předat informace nebo naopak od nich získat podněty pro jednání na zasedání parlamentu. Schůzky bývají většinou jednou měsíčně, jsou pracovní a věcné.
Těším se na zahájení činnosti školního parlamentu v novém školním roce, současným členům děkuji za spolupráci v tom letošním a všem přeji krásné prázdniny.
Iva Mrózková