Vážení rodiče,
blíží se uzavření hodnocení za 1. pololetí. Na začátku pololetí se učily děti ve škole (prezenční výuka) a pak pokračovala většina ročníků výukou „ na dálku“ (distanční výuka). Chtěli bychom dětem poděkovat za úsilí a Vám za nekonečnou trpělivost a jejich podporu.
V tomto pololetí budou děti hodnoceny známkami. Známka je složena ze dvou částí – z hodnocení za prezenční výuku a z hodnocení za distanční výuku. Podrobnosti si můžete přečíst v DODATKU KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU:


Výpisy z vysvědčení dostanou ve čtvrtek pouze žáci prvního a druhého ročníku, ostatní ročníky obdrží výpis z vysvědčení ihned po povoleném příchodu do školy.
Hodnocení 1.pololetí bude zpřístupněno v elektronické podobě 28.1.2021 v systému EDUPAGE.
Vedení školy

Vážení rodiče, další informace týkající se nástupu do školy najdete zde:

Do školy se vstupuje třemi vchody a v různých časech:

 • děti se učí podle původního rozvrhu, který platil od začátku roku. Dodržujeme homogenitu tříd.
 • Školní družina i jídelna jsou v provozu (v jídelně se stravujeme podle zvláštního rozpisu).
 • Po celou dobu pobytu ve škole má žák roušku (je třeba mít jednu také na výměnu).
 • V každé třídě je k dispozici dezinfekce ,často se větrá, dodržují se předepsaná pravidla pro chování v době pandemie.

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

do školy posílejte pouze děti zdravé. V případě podezření na onemocnění dítěte je dítě odvedeno do karanténní místnosti, kde se o něj postará paní asistentka a ihned kontaktujeme zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl váš mobilní telefon dostupný.

 

Opět se nám ze dne na den změní život. Děti budou doma a budou se vzdělávat distančně (vzdáleně). Škola je na tuto situaci už dostatečně připravena. Nevíme však, jaké možnosti a podmínky máte na realizaci distanční výuky doma vy (technické nebo sociální). Proto vás prosím, pokud nemůžete svým dětem vzdálenou výuku z jakéhokoliv důvodu zabezpečit, pracujete v momentálně vytíženém odvětví (zdravotnictví, policie, sociální služby, atd.) informujte o tom neprodleně třídní učitele svých dětí. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" potřebám Vás i Vašeho dítěte.

Připomínáme několik zásadních věcí, na které jsme již upozorňovali:

Vzdálená výuka je od tohoto roku ze zákona povinná pro všechny žáky (žák se jí tedy musí účastnit) – povinnost omlouvání z výuky platí jako v běžné výuce, t.j. u třídního učitele do 3 kalendářních dnů od počátku absence, jak vyplývá ze školního řádu.

Ke vzdálené výuce používáme platformu EduPage – každý žák má svůj uživatelský účet, stejnou možnost mají i zákonní zástupci. Pokud byste si jej chtěli zřídit, kontaktujte metodika IT Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro žáky 1. tříd budeme zveřejňovat na stránkách školy týdenní plány pro lepší orientaci v probírané látce.

Učitelé budou jako nástroje distanční výuky používat již zmiňovanou aplikaci EduPage, g-mail a pro konferenční video hovory se žáky i rodiči také aplikaci Meet, která se dá nainstalovat také do mobilních zařízení.

Škola je otevřená denně od 9.30 do 14.00. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v pondělí od 10.00 do 11.00 a ve čtvrtek od 10.00 do 11.00, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma.

Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech budete pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případů s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Stravování - po dobu vzdálené výuky mají děti odhlášené obědy. Pokud budete chtít obědy odebírat, a nově je to možné, je potřeba obědy přihlásit přes systém e-strava (webová stránka ZŠ a MŠ Cihelní – horní oranžové liště najdete nadpis JÍDELNA) nebo telefonicky u vedoucí školní kuchyně p. Jany Weberové (702 167 150). Obědy bude možné vyzvedávat v době od 12:00 do 13:00 – žáci se mohou stravovat přímo v jídelně školy.

Na dny 26. a 27. října 2020 (pondělí, úterý) stanovilo MŠMT svým opatřením dny volna. Po té následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října – v těchto dnech nebude probíhat distanční výuka.

Škola, školní družina i školní jídelna jsou v těchto dnech také uzavřeny.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů,

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

 

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č.997, o přijetí krizových opatření vzhledem ke COVID – 19, s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • Školní družina je v běžném provozu.
 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v     rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky níže.
 • Zájmová činnost a kroužky, doučování a plavání se ruší až do odvolání.
 • Stravování žáků, účastnících se distanční výuky, je možné v čase od 13.45 hodin do 14.00 – není možná konzumace obědů ve školní jídelně.
 • Ve dnech 26. a 27. října budou vyhlášeny dny volna MŠMT, navazuje státní svátek 28.10. a podzimní prázdniny 29. - 30.10. 2020 (žáci mají tedy týdenní volno) –pokud se nic nezmění, nastupují do školy 2.11.2020 (Škola, školní družina i školní jídelna budou uzavřeny).

Střídavá výuka bude v dalších třech týdnech probíhat následovně:

(12.10. – 25.10.2020)

-          1.stupeň – výuka podle rozvrhu, družina v provozu, jídelna v provozu

-          2.stupeň

12.10.-16.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Distanční výuka (děti doma): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

19.10.-23.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

Distanční výuka (děti doma): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

26.10.- 30.10.2020

Podzimní prázdniny pro všechny děti

   

-   Připomínáme, že je distanční výuka od nového školního roku povinná!!!   

-     Úkoly vyzvedávají žáci přes EduPage – každý z nich má zřízen svůj účet i s přihlašovacími údaji. V případě problémů, kontaktujte p. Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-          Žáci, kteří nemají techniku, si vyzvednou domácí úkoly v pondělí  od 13.00 – do 14.00 a    ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin ve škole.

-          V případě nejasností se obraťte na svého třídního učitele.

Pro děti, které se učí doma (distančně), byl připraven COVID rozvrh.

(podle tohoto rozvrhu dostanou úkoly na jednotlivé dny):

 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je upravena výuka tělesné výchovy na 2. stupni v rámci nouzového stavu tak, že se nemůžeme hýbat, cvičit, dovádět v tělocvičnách...
Avizujeme, že v rámci tělesné výuky budeme realizovat vycházky do blízkého okolí, využívat našeho workoutového hřiště apod.
V tomto případě bychom vás rádi požádali, aby byly děti optimálně oblečeny a byly tedy zohledněny klimatické podmínky daného dne.
V případě, že by počasí nebylo vhodné pro vycházku, budeme se zaměřovat na činnosti a dovednosti žáků, které by měly podpořit případnou distanční výuku.

Přejeme vám pevné zdraví a děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče, v pondělí 5.10.2020 dojde k vyhlášení nouzového stavu a vejdou v platnost krizová opatření, která jsme zmínili v předchozím příspěvku...
Rádi bychom upozornili na to, že probíhá běžná výuka dle platného rozvrhu...a že škola za této mimořádné situace není povinna zajišťovat DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
Pro lepší porozumění, přikládáme legislativní rámec distančního vzdělávání, kde je srozumitelně napsáno, jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných stran - školy, žáků, zákonných zástupců.
Snad se nám tímto podaří předejít zbytečným nedorozuměním.


Pěkný víkend, vedení školy.

k 1. 9. 2020
(na základě doporučení Manuálu MŠMT).

 

Žádáme všechny, kdo vstoupí do prostoru naší organizace aby:
1. respektovali zvýšená hygienická opatření a při vstupu do budovy použili nabízenou desinfekci rukou,
2. se v prostorách naší školy zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu,
3. minimalizovali shlukování osob u vchodu do ZŠ,

N E V S T U P O V A L I do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti či čichu, apod.).

 

NAŠE PRAVIDLA
Zákonný zástupce zodpovídá za to, že do školy přivádí nebo posílá dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (chronické onemocnění, alergie) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře.
Děti a zaměstnanci školy nemusí v prostorách školy nosit roušku (všichni ostatní mají roušku u sebe a po případném vyzvání si roušku nasadí).

Každé dítě bude mít pro všechny případy svou roušku uloženou v podepsaném sáčku v aktovce.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění v průběhu výchovně vzdělávacího procesu poskytneme dítěti jeho vlastní roušku, dítě bude umístěno do izolované místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy – žádáme rodiče, aby při zahájení školního roku aktualizovali své kontakty (osobní telefonní číslo, email).
Následovně zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat pediatra dítěte, který rozhodne o dalším postupu (budeme rádi, pokud nás budete o průběhu nemoci informovat – ideální je telefonická informace na sekretariát školy nebo přímo třídnímu učiteli).

V případě výskytu onemocnění COVID-19 postupuje škola podle pokynů Krajské hygienické stanice, která na základě epidemiologického šetření stanovuje karanténu.

 

D Ě K U J E M E, že myslíte na zdraví nás všech …
Společně to zvládneme 😉!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy