V pondělí 24.5. 2021 se vracejí k prezenční výuce všichni žáci :-) !  Děti se budou učit podle platného rozvrhu. Vstup do školy je upraven takto:

1.ročník

Hlavní vchod v 7.40

2.ročník

Hlavní vchod v 7.50

3.ročník

Družinový vchod 7.45

4.ročník

Družinový vchod v 7.50

5.ročník

Hlavní vchod v 7.45

6.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.40

7.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.45

8.ročník

Vchod u tělocvičny v 7.50

9.ročník

Hlavní vchod v 7.50

 

Všechny děti musí mít ve škole respirátor nebo chirurgickou roušku. Testování proběhne v pondělí na začátku vyučování pod vedením třídního učitele.

Školní jídelna i družina jsou v provozu bez omezení.

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a usnesení Vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření a dle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů byla NAŠE ŠKOLA/školské zařízení určena k zajištění nezbytné péče o děti od 2 do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 28.2. 2021 do 21.března 2021.
Pokud potřebujete umístit své dítě na  ZŠ a MŠ Cihelní,

kontaktujte Mgr. Marcelu Kraslovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - umístění žáků 1.stupně ZŠ

a Bc. Dagmar Krakowczykovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - umístění dětí do MŠ Cihláček Nedbalova

a domluvíte si další podrobnosti.

Vážení rodiče,
blíží se uzavření hodnocení za 1. pololetí. Na začátku pololetí se učily děti ve škole (prezenční výuka) a pak pokračovala většina ročníků výukou „ na dálku“ (distanční výuka). Chtěli bychom dětem poděkovat za úsilí a Vám za nekonečnou trpělivost a jejich podporu.
V tomto pololetí budou děti hodnoceny známkami. Známka je složena ze dvou částí – z hodnocení za prezenční výuku a z hodnocení za distanční výuku. Podrobnosti si můžete přečíst v DODATKU KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU:


Výpisy z vysvědčení dostanou ve čtvrtek pouze žáci prvního a druhého ročníku, ostatní ročníky obdrží výpis z vysvědčení ihned po povoleném příchodu do školy.
Hodnocení 1.pololetí bude zpřístupněno v elektronické podobě 28.1.2021 v systému EDUPAGE.
Vedení školy

Vážení rodiče, další informace týkající se nástupu do školy najdete zde:

Do školy se vstupuje třemi vchody a v různých časech:

 • děti se učí podle původního rozvrhu, který platil od začátku roku. Dodržujeme homogenitu tříd.
 • Školní družina i jídelna jsou v provozu (v jídelně se stravujeme podle zvláštního rozpisu).
 • Po celou dobu pobytu ve škole má žák roušku (je třeba mít jednu také na výměnu).
 • V každé třídě je k dispozici dezinfekce ,často se větrá, dodržují se předepsaná pravidla pro chování v době pandemie.

Důležité upozornění

Vážení rodiče,

do školy posílejte pouze děti zdravé. V případě podezření na onemocnění dítěte je dítě odvedeno do karanténní místnosti, kde se o něj postará paní asistentka a ihned kontaktujeme zákonného zástupce. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné, aby byl váš mobilní telefon dostupný.

 

Opět se nám ze dne na den změní život. Děti budou doma a budou se vzdělávat distančně (vzdáleně). Škola je na tuto situaci už dostatečně připravena. Nevíme však, jaké možnosti a podmínky máte na realizaci distanční výuky doma vy (technické nebo sociální). Proto vás prosím, pokud nemůžete svým dětem vzdálenou výuku z jakéhokoliv důvodu zabezpečit, pracujete v momentálně vytíženém odvětví (zdravotnictví, policie, sociální služby, atd.) informujte o tom neprodleně třídní učitele svých dětí. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" potřebám Vás i Vašeho dítěte.

Připomínáme několik zásadních věcí, na které jsme již upozorňovali:

Vzdálená výuka je od tohoto roku ze zákona povinná pro všechny žáky (žák se jí tedy musí účastnit) – povinnost omlouvání z výuky platí jako v běžné výuce, t.j. u třídního učitele do 3 kalendářních dnů od počátku absence, jak vyplývá ze školního řádu.

Ke vzdálené výuce používáme platformu EduPage – každý žák má svůj uživatelský účet, stejnou možnost mají i zákonní zástupci. Pokud byste si jej chtěli zřídit, kontaktujte metodika IT Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro žáky 1. tříd budeme zveřejňovat na stránkách školy týdenní plány pro lepší orientaci v probírané látce.

Učitelé budou jako nástroje distanční výuky používat již zmiňovanou aplikaci EduPage, g-mail a pro konferenční video hovory se žáky i rodiči také aplikaci Meet, která se dá nainstalovat také do mobilních zařízení.

Škola je otevřená denně od 9.30 do 14.00. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v pondělí od 10.00 do 11.00 a ve čtvrtek od 10.00 do 11.00, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma.

Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech budete pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případů s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Stravování - po dobu vzdálené výuky mají děti odhlášené obědy. Pokud budete chtít obědy odebírat, a nově je to možné, je potřeba obědy přihlásit přes systém e-strava (webová stránka ZŠ a MŠ Cihelní – horní oranžové liště najdete nadpis JÍDELNA) nebo telefonicky u vedoucí školní kuchyně p. Jany Weberové (702 167 150). Obědy bude možné vyzvedávat v době od 12:00 do 13:00 – žáci se mohou stravovat přímo v jídelně školy.

Na dny 26. a 27. října 2020 (pondělí, úterý) stanovilo MŠMT svým opatřením dny volna. Po té následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. – 30. října – v těchto dnech nebude probíhat distanční výuka.

Škola, školní družina i školní jídelna jsou v těchto dnech také uzavřeny.

S přáním pevného zdraví a klidných dnů,

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

 

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 8.10.2020 č.997, o přijetí krizových opatření vzhledem ke COVID – 19, s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • Školní družina je v běžném provozu.
 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v     rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění střídavé výuky níže.
 • Zájmová činnost a kroužky, doučování a plavání se ruší až do odvolání.
 • Stravování žáků, účastnících se distanční výuky, je možné v čase od 13.45 hodin do 14.00 – není možná konzumace obědů ve školní jídelně.
 • Ve dnech 26. a 27. října budou vyhlášeny dny volna MŠMT, navazuje státní svátek 28.10. a podzimní prázdniny 29. - 30.10. 2020 (žáci mají tedy týdenní volno) –pokud se nic nezmění, nastupují do školy 2.11.2020 (Škola, školní družina i školní jídelna budou uzavřeny).

Střídavá výuka bude v dalších třech týdnech probíhat následovně:

(12.10. – 25.10.2020)

-          1.stupeň – výuka podle rozvrhu, družina v provozu, jídelna v provozu

-          2.stupeň

12.10.-16.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

Distanční výuka (děti doma): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

19.10.-23.10.2020

Prezenční výuka (děti ve škole): 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

Distanční výuka (děti doma): 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

26.10.- 30.10.2020

Podzimní prázdniny pro všechny děti

   

-   Připomínáme, že je distanční výuka od nového školního roku povinná!!!   

-     Úkoly vyzvedávají žáci přes EduPage – každý z nich má zřízen svůj účet i s přihlašovacími údaji. V případě problémů, kontaktujte p. Mgr. Petra Sikoru na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-          Žáci, kteří nemají techniku, si vyzvednou domácí úkoly v pondělí  od 13.00 – do 14.00 a    ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin ve škole.

-          V případě nejasností se obraťte na svého třídního učitele.

Pro děti, které se učí doma (distančně), byl připraven COVID rozvrh.

(podle tohoto rozvrhu dostanou úkoly na jednotlivé dny):