Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,
zveme Vás na informativní třídní schůzku před nástupem do 1.třídy.Seznámíme Vás s paní učitelkami, domluvíme se, jaké pomůcky budou děti potřebovat. Součástí schůzky bude také zápis do školní družiny.
Schůzka se bude konat ve školní jídelně ve středu 23.6. od 15.30 (registrační číslo: 1/2021 – 21/2021 ) a od 16.30 (registrační číslo: 22/2021 – 42/2021)
Do školy se bude vstupovat bočním vchodem od školní družiny (vstup bude označen), všichni zákonní zástupci musí mít respirátor.
Těšíme se na Vás! :)

Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili zápisem svých dětí na ZŠ Cihelní.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání najdete zde: 

A co bude dál? Čekáme na zlepšení epidemiologické situace a pokud to jen trochu půjde, rádi bychom se s vámi v červnu potkali u nás ve škole na informativní schůzce.

Sledujte stránky školy, všechny informace najdete zde!

Vedení školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Přes všechny obtíže současné nelehké doby dění ve škole stále pokračuje. V dubnu podle platné legislativy proběhne zápis do 1. ročníku. Zapsat se musí děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky (OŠD)


Jak bude probíhat zápis na Cihelní? Můžete si vybrat jednu ze dvou variant.


1. individuální zápisová konzultace
= osobní setkání budoucího prvňáčka s jedním rodičem a paní učitelkou (učitelem) za dodržení všech hygienických opatření (dezinfekce, respirátor, rouška, rozestupy). S sebou - rodný list dítěte, občanský průkaz.
Konzultace budou probíhat v těchto dnech: 7. 4. - 9. 4. 2021 a 19. 4. - 21. 4. 2021. Je potřeba se objednat na těchto telefonních číslech: 596 311 297, 558 846 030, případně si termín domluvit elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (stačí napsat ZÁPIS, Vaše jméno a telefon, budeme Vás kontaktovat).


2. distanční forma zápisu
= zápis na dálku, do školy s budoucím prvňáčkem osobně nepřijdete.
Zápis na dálku bude probíhat od 7.4. do 21. 4. 2021 - podrobný postup kroků viz níže – vyberete si jeden z nich1. Žádost vyplníte elektronicky, elektronicky také podepíšete, připojíte naskenovaný rodný list dítěte a vše zašlete v libovolném formátu (pdf, jpg…) na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (přijetí žádosti Vám potvrdíme).

2. Žádost si vytisknete, vyplníte a podepíšete ručně, naskenujete, připojíte naskenovaný rodný list dítěte a vše zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (přijetí žádosti Vám potvrdíme)

3. Žádost si vytisknete, vyplníte a podepíšete ručně a spolu s kopií rodného listu dítěte vložíte do obálky, nadepíšete ji ZÁPIS 1. ROČNÍK, zalepíte a vhodíte do schránky umístěné na vchodových dveřích naší školy

4. Nemáte-li tiskárnu nebo v případě obtíží s elektronickou komunikací – nezoufejte, i na to pamatujeme. Počínaje datem 7. 4. na Vás vždy v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00 budeme čekat, předáme Vám vytištěnou žádost, pomůžeme nakopírovat rodný list, žádost si odnesete, v klidu domova ji vyplníte, vyplněnou přinesete a vhodíte do schránky umístěné na vchodových dveřích naší školy. Pokud zvolíte tuto možnost, kontaktujte nejprve telefonicky sekretariát školy - 596 311 297 - na domluvení podrobností (při telefonátu budete potřebovat svůj občanský průkaz k ověření údajů)

Žádáte-li o OŠD, vyplňujete tuto žádost:Platí také postup popsaný v bodech 1. - 4. (vybíráte jednu z možností).

Případné dotazy posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vysvětlíme všechny nejasnosti, žádnou otázku nevnímáme jako zbytečnou, vstřícnost považujeme za samozřejmost.
Přejeme Vám i dětem hlavně zdraví a věříme, že Vás v září přivítáme v první třídě za lepších epidemiologických podmínek „U NÁS NA CIHELNÍ“
Sledujte webové stránky školy, všechny informace najdete zde!

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU NAJDETE ZDE:

 

1. být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělý, vědomě ovládat své tělo, být samostatný v sebeobsluze
2. být relativně citově samostatný a schopný kontrolovat a řídit své chování
3. zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikační dovednosti
4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. být schopný rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. být přiměřeně sociálně samostatný a zároveň sociálně vnímavý, schopný soužití s vrstevníky ve skupině
9. vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě