V letošním školním roce budou v rámci projektu Ovoce a mléko do škol dostávat všechny naše děti ( od přípravné třídy až po devátý ročník) jedenkrát za 14 dní ovoce a neochucené mléko ( kelímek - 250 ml). Naším dodavatelem je firma MK Fruit s.r.o.

V uplynulém týdnu dostaly děti nektarinku a švestky, mléko dostanou k svačince v úterý.

I v letošním školním roce 2016-17 se mohou žáci 1.-5. ročníku a přípravné třídy těšit dvakrát za měsíc na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává firma  MK Fruit  a pro děti bude zdarma. První dodávka proběhla v tomto týdnu a děti dostaly jablko a švestky.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách www.ovocedoskol.szif.cz

Firma MK Fruit nám nabízí ale také aktivity navíc. Všichni prvňáčci dostali od této firmy dárečky a 4.10. na nás čeká VITAMÍNOVÝ DEN! Těšíme se na další spolupráci!

M. Kraslová

Naše škola je opět zapojena do evropského projektu podporující zdravou výživu a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Cílem je vytvořit správné stravovací návyky a boj proti dětské obezitě.Je určen žákům 1. - 5. tříd a taktéž dětem z přípravné třídy.
Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, ale i na doprovodné, vzdělávací a informační programy.

Plakát najdete zde:-) !

Mgr. Eva Bůchová

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka" nebo „Budoucnost" v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli", se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství", reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

Půl roku projektu za námi...
   Na začátku školního roku jsme vás informovali o zapojení školy do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. Na konci září jsme obdrželi dotaci ve výši 1,8 mil. Kč.  A jak jsme na tom po šesti měsících?
- v prvním a druhém ročníku probíhají dělené hodiny českého jazyka
- náš devátý ročník se usilovně připravuje na přijímací zkoušky a přechod ze základní školy na střední, a tak i tady dělíme hodinu českého jazyka a matematiky
- celý devátý ročník byl testován společností SCIO
- zařídili jsme novou multimediální učebnu s interaktivní tabulí a novým nábytkem a postupně ji budeme vybavovat počítači
- v učebně 8.A byl instalován nový dataprojektor
- učitelé vytvářejí výukové materiály a byly jim pro jejich práci zakoupeny notebooky
- od ledna začal ve škole každé úterý pracovat školní psycholog
- v listopadu a prosinci jsme zakoupili nové pomůcky do různých předmětů v hodnotě 200 tis. Kč.

   V březnu se chystáme vytvořit první monitorovací zprávu, ve které zhodnotí naše počínání MŠMT. Přejeme si školu hezčí, vybavenější, takovou, ve které to bude děti bavit. A tak nám zase držte palce!