Víte, jak by to vypadalo, kdyby vám rodiče oznámili, že musíte odjet do cizí země? Nikdo by nevěděl na jak dlouho, kdy se bude moci vrátit, jestli bude rozumět neznámé řeči, kde bude vlastně žít....Že to vypadá jako čirý nesmysl a fantazie? To bychom si všichni moc přáli...

Ve třetí projektové sérii pod názvem MIGRACE připravovali žáci 8.C pro své partnery mapu našeho regionu. Povídali si o migraci a imigrantech, o místech, kde zuří válečné konflikty a lidé musí odcházet do uprchlických táborů. Prohlédli si , jak to vypadá v azylových zařízeních pro uprchlíky v ČR a pokoušeli se vžít do situace, že by v takové zemi bydleli a museli by ji opustit. Vytvářeli stromy migrace, přemýšleli o tom, kterých pět oblíbených věcí by si vzali do neznámé země s sebou.

Všechny výstupy nafotíme a umístíme na projektový portál a doufáme, že také uvidíme, jak vidí tuto problematiku v partnerské škole. Za přípravu projektových hodin děkuji paní učitelce Trzaskalikové a panu učiteli Badurovi.

A teď hurá na jarní prázdniny! M. Kraslová

3 modul - MIGRA...
3 modul - MIGRACE 3 modul - MIGRACE

 

La Ngonpo (v ladačtině modrý průsmyk) je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12 – 16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí. V současné době projekt probíhá za finanční podpory České rozvojové agentury (MZV ČR).

V letošním školním roce se do tohoto projektu zapojí třída 8.C. V průběhu školního roku se bude učit o různých globálních problémech tohoto světa a své poznatky si bude vyměňovat s partnerskou školou v indickém Ladaku. Komunikovat se bude v anglickém jazyce a tak si angličtinu jistě všichni vylepšíme.

Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha.

Pokud se chcete dovědět více, navštivte stránky projektu.

1. října začínáme! Zdravím vás! M. Kraslová