I v letošním školním roce 2016-17 se mohou žáci 1.-5. ročníku a přípravné třídy těšit dvakrát za měsíc na ovoce nebo zeleninu z projektu OVOCE DO ŠKOL. Ovoce dodává firma  MK Fruit  a pro děti bude zdarma. První dodávka proběhla v tomto týdnu a děti dostaly jablko a švestky.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. Více se můžete dozvědět o projektu na oficiálních stránkách www.ovocedoskol.szif.cz

Firma MK Fruit nám nabízí ale také aktivity navíc. Všichni prvňáčci dostali od této firmy dárečky a 4.10. na nás čeká VITAMÍNOVÝ DEN! Těšíme se na další spolupráci!

M. Kraslová